MU Việt Hùng | TEST: 24/07 - OPEN: 26/07

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 554] 24-07-2023
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 1031] 24-07-2023
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 552] 24-07-2023
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 541] 24-07-2023
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 562] 24-07-2023
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 408] 24-07-2023
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 487] 24-07-2023
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 395] 24-07-2023
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 498] 24-07-2023
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 381] 24-07-2023
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 424] 24-07-2023
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 435] 24-07-2023
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 405] 24-07-2023
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 420] 24-07-2023
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 1297] 24-07-2023
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 390] 24-07-2023
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 1231] 24-07-2023
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 1553] 24-07-2023
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 1096] 24-07-2023
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 1476] 24-07-2023
Giới thiệu sói tinh [đọc: 1155] 24-07-2023
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 1086] 24-07-2023
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 1048] 24-07-2023
NPC trong game Mu Online [đọc: 1068] 24-07-2023
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 1056] 24-07-2023
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 676] 24-07-2023
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 664] 24-07-2023
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 612] 24-07-2023
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 590] 24-07-2023
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 610] 24-07-2023
  Xem tất cả các bản tin